Školné kurzů pro seniory  - 3.000 Kč / pololetní platba 1.500,- Kč

1. Platby pro první pololetí jsou splatné do 05.09.2019, a pro druhé pololetí 25.1. 2020

     

   Bankovní spojení:

     Běžný účet: FIO banka, a.s. číslo účtu: 2200288458/2010

2. Začátek kurzu : 1. pololetí – lekce konané v pondělí :  09.09.2019

                                                 lekce konané v úterý :     10.09.2019

                                                 lekce konané ve středu : 11.9.2019

                                                 lekce konané ve čtvrtek : 12.9.2019

                              2. pololeti –  lekce konané v pondělí : 03.02.2019

                                                  lekce konané v úterý :     04.02.2019

                                                  lekce konané ve středu : 05.02.2020

                                                  lekce konané ve čtvrtek : 06.02.2020

3. Přihlásit se můžete do 05.09.2019 nebo do naplnění kapacity.

4. Kurz probíhá na adrese Musilova 2a, v učebně Kulturního střediska Omega, P.O.