Každý věk potřebuje jiný přístup k výuce jazyka.

 

Nejdůležitější prvek v mých lekcích je pohoda.

 

Zbavit se prvotního ostychu před ostatními i před sebou samým. Radovat se z každého zapamatovaného slovíčka, správně přeložené věty a hlavně si uvědomit, že chybovat je ta nejlepší cesta k tomu, jak se něco naučit.

Jak probíhá výuka?

Každá lekce začíná kontrolou krátkého domácího úkolu z minulé hodiny a vysvětlením nejasností, které při jeho plnění nastaly. 

Ráda se svých studentů ptám, co prožili za uplynulý týden zajímavého. Jaký film nebo divadelní představení viděli. Jaký koncert nebo výstavu navštívili. Jak pokročily práce na zahrádce, co vnoučci. Je důležité mluvit, mluvit, mluvit. 

Každou lekci věnujeme určitou část opakování probrané látky a jejímu procvičování.

Vysvětlíme si i něco nového a po zbytek hodiny látku procvičujeme pomocí učebnice, doplňkových cvičení, dialogů, obrázků. Způsobů a materiálů je mnoho. Snažím se, aby každá hodina byla pestrá. 

Máte oblíbenou písničku a chcete jí porozumět? Připravím její text, kde chybí pár slovíček a společně si je poslechneme, doplníme a celou píseň přeložíme. Cest jak angličtinu procvičit je mnoho.